Algemeen

Behandelvisie

Pec ggz heeft een psychotherapeutisch klimaat. We gaan in gesprek met de persoon achter de klacht. Wij luisteren naar uw persoonlijke verhaal en proberen om de psychische klachten te begrijpen tegen de achtergrond van uw jeugd, persoonlijkheidsstijl en leefomgeving. Uw behandeling wordt hierop aangepast. Naast bepaalde technische aspecten, zien wij de relatie tussen cliënt en behandelaar als een belangrijke pijler van een behandeling.

Het doel van onze behandelingen is het verminderen van psychische klachten of deze beter hanteerbaar maken. Voor een duurzaam resultaat richten wij ons niet enkel op de klachten zelf, maar ook op persoonlijke ontwikkeling.

Wat is belangrijk voor het slagen van een behandeling?

Voor een succesvolle behandeling is inzet, doorzettingsvermogen en een goede samenwerking tussen u en de behandelaar nodig. Het is belangrijk dat u gemotiveerd bent om bij uzelf stil te staan en na te denken over uw gevoelens, gedachten en gedrag. Therapie kan soms tijdrovend en frustrerend zijn, maar kan u ook troost en vrijheid bieden.

Het is van belang dat u het gevoel heeft dat u met uw behandelaar aan uw problemen kunt werken. Daarom wordt bij Pec ggz zorgvuldig gezocht naar een goede ‘match’ tussen cliënt en behandelaar. Mocht u hier toch twijfels over hebben of krijgen dan is het raadzaam om dit te bespreken met uw behandelaar. Tijdens bijvoorbeeld evaluatiemomenten zal hier ook naar worden gevraagd.