Behandelvormen

Pec ggz heeft een breed behandelaanbod, wat in principe in een groep plaats vindt. Naast vormen van psychotherapie zijn er in de loop van de jaren meerdere behandelingen en trainingen ontwikkeld. Een behandeling kan zich bijvoorbeeld richten op de persoon achter de klacht en het verwerven van inzicht. Andere behandelingen richten zich juist op de klacht zelf of op het leren van vaardigheden. De invulling van de behandeling is onder meer afhankelijk van de aard van uw hulpvraag, klachten, persoonlijkheid en de werkwijze van de behandelaar. De behandeling kan individueel of in een groep plaatsvinden of met partners en/of andere gezinsleden samen. Soms worden combinaties van therapieën of (ondersteunende) medicatie geadviseerd.

De behandeling is kort als het kan en langdurig indien nodig. Vaak is bij complexe problemen een langere of intensievere therapie nodig voor een blijvend resultaat. Uw verwijzer zal met u bepalen of u naar ons wordt verwezen voor een kortdurende ofwel langer durende behandeling. De dag en tijd van de afspraken worden in overleg bepaald. Bij sommige behandelaren kunt u in de avonduren terecht.

Bij Pec ggz krijgt u een hoofdbehandelaar toegewezen. Deze kan, maar hoeft niet, zelf uw behandeling uit te voeren. Soms is een andere behandelaar bijvoorbeeld meer gespecialiseerd in een gewenste behandelvorm. Uw hoofdbehandelaar bewaakt en evalueert samen met u het behandelproces.