Focale groepstherapie voor jongvolwassenen en jonge vrouwen

Algemeen
Pec ggz biedt een Focale groepstherapie aan voor jongvolwassenen in de leeftijd van ongeveer 25 jaar en een Focale groepstherapie voor jonge vrouwen tot ongeveer 23 jaar. Dit betreft gelimiteerde groepstherapie in groepsverband. Een beperkt aantal deelnemers, maximaal 9, vormt samen met de groepstherapeut(en) de therapiegroep die elke week, gedurende een periode van 18 weken lang, bij elkaar komt. Er wordt gewerkt met een behandelfocus en een van tevoren vastgestelde einddatum.

Doel
In een groepstherapie leert men over zichzelf via de interactie met anderen. In een groep kunt u leren door de herkenning van groepsleden van interne conflicten, confrontatie met bijvoorbeeld blinde vlekken of lastige interpretaties, het delen van emotionele gebeurtenissen, het vinden van steun en troost en het oefenen van nieuw gedrag. Het gaat er niet om of men “goed of slecht” in een groep functioneert, maar of men kan nadenken (of wilt leren nadenken) over de eigen gevoelens en intenties en die van anderen. Dit kan leiden tot groei en acceptatie van of verandering naar een meer passend zelfbeeld en het beeld van de wereld om je heen. Problemen worden dan gemakkelijker hanteerbaar, voelen minder zwaar of worden opgelost.

Voor wie?
Personen in de leeftijd van 18 tot +/- 25 jaar ( of 23 jaar voor de jonge vrouwen groep) die gemotiveerd en gebaat kunnen zijn bij therapie in groepsverband. Het is met name geschikt voor cliënten die worden gekenmerkt door vermijding, waarbij angst voor de beleving van eigen behoeften en gevoelens en een negatief zelfbeeld centraal staan.

Wat kunt u verwachten?
In deze vorm van groepspsychotherapie komt een groep van maximaal 9 groepsleden onder begeleiding van een of twee (groeps-)psychotherapeuten gedurende 18 wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur bij elkaar. Ieder deelnemend groepslid heeft een behandelfocus (doelstelling) waar hij of zij aan werkt in de groep. Deze wordt in de intakefase voorafgaand aan de groepstherapie opgesteld. Tijdens de zitting bespreken en/of behandelen de groepsleden met elkaar onder begeleiding van de therapeuten belangrijke onderwerpen die samenhangen met hun focus. Naast het werken aan dit specifieke behandeldoel, wordt van de groepsleden gevraagd binnen een veilig klimaat zo open mogelijk te praten over hun gevoelens en gedachten over zowel wat men binnen als buiten de groep ervaart. Dit blijkt voor velen een moeilijke uitdaging en met name in de beginfase vraagt groepstherapie vaak doorzettingsvermogen. Aangezien de interactie een belangrijk therapeutisch middel is, wordt van groepsleden gevraagd altijd aanwezig te zijn (uitzonderingen daargelaten).

Download als pdf