GIT-PD

GIT-PD

GIT-PD staat voor Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders en is een recent ontwikkeld behandelkader voor persoonlijkheidsproblematiek vanuit een psychologisch-psychotherapeutisch kader. Het is een duidelijk gestructureerde behandeling met een vaste therapieduur (+/-1,5 jaar) en bestaat uit een verkenningsfase, een behandelfase en een afrondingsfase. De therapeuten hebben een betrokken, flexibele therapeutische houding die is gericht op samenwerking. Er ligt in de een focus op motivatie, een goede therapeutische werkrelatie en het vergroten van zelfobservatie. Binnen Pec ggz bestaat de behandelfase uit een combinatie van een wekelijkse groepstherapiesessie en een tweewekelijkse individuele therapiesessie.

GIT-PD gaat ervan uit dat mensen met persoonlijkheidsproblematiek specifieke moeilijkheden ervaren die aan de basis liggen van de concrete problemen waarmee ze zich in behandeling melden. Om de kenmerkende probleemgebieden van mensen met een persoonlijkheidsstoornis te bepalen, maken we binnen dit programma gebruik van het “Alternatieve DSM-5 Model voor Persoonlijkheidsstoornissen”. Vanuit dat model wordt de kern van persoonlijkheidsstoornissen verbonden met problemen in Zelf- en Interpersoonlijk functioneren. Beide domeinen omvatten elk twee gebieden:

 • Identiteit en Zelfsturing (Zelf)
 • Empathie en Intimiteit (Interpersoonlijk)

De therapiesessies in de GIT-PD worden aan deze vier gebieden opgehangen

Doelgroep:
Volwassenen met milde persoonlijkheidsproblematiek waarbij de hulpvraag vooral gericht is op klachtenvermindering en of het verbeteren van de coping strategieën

De vaste opbouw:

 • Verkenningsfase (duur is +/-3 maanden )
  Deze fase bestaat uit 6 tot 8 individuele gesprekken ( +/-3 maanden). In deze fase wordt in individuele gesprekken uitleg gegeven over de structuur van de behandeling, over de aard van persoonlijkheidsproblematiek. Verder krijgt aandacht: kennis maken met en informeren van de belangrijkste steunpersonen, in kaart brengen van je persoonlijke probleemgebieden, veerkracht en daarop gebaseerd de behandeldoelen en het opstellen van een crisisplan. Tevens wordt in kaart gebracht welke modules evt. aanvullend worden gevolgd en wanneer dit in de therapie past.
 • therapiefase: 2 modules van 18 weken met een wekelijkse groepstherapie en tweewekelijkse individuele therapiesessie (met evaluatie-pauze ertussen) (+/- 1 jaar). Daarnaast zullen er 4 sessies Psychomotoretherapie (PMT) in je vaste groep gevolgd worden.
  GIT-PD gaat ervan uit dat mensen met persoonlijkheidsproblematiek specifieke moeilijkheden ervaren die aan de basis liggen van de concrete problemen waarmee ze zich in behandeling melden en die kunnen interfereren met ‘reguliere’ behandeling, wanneer ze niet geadresseerd worden. Om de kenmerkende probleemgebieden van mensen met een persoonlijkheidsstoornis te bepalen, maken we binnen dit programma gebruik van het “Alternatieve DSM-5 Model voor Persoonlijkheidsstoornissen”. Vanuit dat model wordt de kern van persoonlijkheidsstoornissen verbonden met problemen in Zelf- en Interpersoonlijk functioneren. Beide domeinen omvatten elk twee gebieden:

  • Identiteit en Zelfsturing (Zelf)
  • Empathie en Intimiteit (Interpersoonlijk)

  De therapiesessies in de GIT-PD worden aan deze vier gebieden opgehangen

 • afsluitfase (duur is +/- 3 maanden): In deze fase, van twee-wekelijkse therapiesessies wordt toegewerkt naar afronding, er wordt een terugvalpreventieplan opgesteld en afscheid genomen van de behandelaren.