Groepsbehandeling behoort tot een van de specialiteiten van Pec ggz

Veel klachten en problemen ontstaan of worden in stand gehouden in relatie met andere mensen. Denk aan onzekerheid, faalangst, negatief zelfbeeld, heftige emoties zoals jaloezie, agressie of schuldgevoel etc. In een groepsbehandeling worden deze klachten/problemen het meest duidelijk zichtbaar en behandelbaar. Bij Pec ggz kan na zorgvuldige indicatiestelling een vorm van groepsbehandeling, toegesneden op het probleem oplossing bieden.