Schemagerichte groepstherapie (SFT)

Algemeen
Schematherapie gaat ervan uit dat ieder mens basisbehoeften heeft. Als er een tekort ontstaat in de vervulling van je basisbehoeften, ontstaan er op basis van deze ervaringen overtuigingen over jezelf, anderen en de wereld. Deze overtuigingen noemen we schema’s. Ze zijn gevormd door hoe je wereld was toen je kind was en er niet goed is aangesloten op wat je nodig had. Je overtuigingen (schema’s) beïnvloeden hoe je denkt en voelt en hoe je je gedraagt. Ze voelen bekend, maar vaak passen ze niet meer zo goed bij je leven nu. Deze gevoelens, overtuigingen en gedragingen noemen we patronen. In de schematherapie proberen we de patronen die in het hier en nu problemen veroorzaken te veranderen.

We doen dat door meer zicht te krijgen op de overtuigingen over jezelf, anderen en de wereld (schema’s) en op de gemoedstoestanden (modi) die ontstaan wanneer je in een bepaald schema getriggerd wordt. Als voorbeeld; Margo is opgegroeid met ouders die veel ruzie maakten en geen aandacht hadden voor haar. Ze is daardoor gaan denken dat zij niet de moeite waard is om aandacht te krijgen (schema). Als een vriendin in het hier en nu niet snel antwoordt op een berichtje dan voelt zij zich onzeker en verdrietig en heeft de neiging om haar vriendin meer op afstand te zetten (modus).

Doel
Schematherapie richt zich zowel op je schema’s als op je modi. In de therapie bekijk je samen met de therapeuten de problemen in je huidige leven, zoals op het gebied van relaties/vrienden, werk, middelengebruik, conflicten thuis, of in de weg zittende gevoelens en herinneringen. Er wordt ook gekeken naar je sterke kanten. Het is een actieve behandeling waar we samen met jou en de andere groepsleden gaan werken aan het verminderen van je klachten. We vragen je te oefenen in je dagelijks leven en door bijvoorbeeld een dagboek bij te houden of te oefenen met ander gedrag. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.

Voor wie?
De schematherapiegroep bij Pec-ggz is opgezet voor volwassenen in de leeftijd van ongeveer 25 tot 45 jaar oud met verschillende soorten (persoonlijkheids)klachten. Vaak is er al een kortdurende behandeling geweest die niet genoeg geholpen heeft om diepgewortelde patronen te doorbreken. Het is belangrijk dat je gemotiveerd en in staat bent om intensief aan de slag te gaan en om op jezelf en anderen te reflecteren. Als er iets in jouw leven zoveel tijd of aandacht vraagt dat volledige inzet niet mogelijk is dan kan deelname beter worden uitgesteld.

Wat kunt u verwachten?
Het programma begint met 3 tot 4 individuele gesprekken met een van de groepstherapeuten waarbij het doel is dat we jouw patronen (schema’s en modi) in kaart gaan brengen. Daarna stroom je samen met minstens één andere deelnemer in een groep waaraan al 5-7 mensen deelnemen. Het programma bestaat uit drie rondes van 10 sessies waar er na iedere ronde mensen zullen in- en uitstromen. Door de samenstelling van junioren, medioren en senioren in de groep kan er worden geleerd van elkaar. Er is beperkte mogelijkheid voor individuele gesprekken gedurende de groepstherapiefase. Na de dertig groepssessies zullen er nog vier maandelijkse ‘boostersessies’ (in het kleine groepje van deelnemers met wie je tegelijkertijd gestart bent, en één therapeut) plaatsvinden. Hierin wordt besproken hoe jij het proces wat er tijdens de groepstherapie in gang is gezet door kunt zetten in jouw leven. Na de laatste boostersessie stopt de behandeling bij Pec ggz.

Effectiviteit
Verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat een behandeling met schematherapie blijvend positieve effecten heeft. Er zijn aanwijzingen dat door te behandelen in een groep het proces tot herstel versneld kan worden. De patronen waarvan je last hebt in je leven worden vaak sneller zichtbaar omdat je in een groep te maken hebt met verschillende personen en situaties die mogelijke triggers kunnen zijn voor een schema. Daarnaast heb je in een groep de mogelijkheid om te leren van elkaar en om te oefenen met nieuw (sociaal) gedrag.