Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Algemeen

 

* Momenteel (jan. 2021) is er een zeer beperkt aanbod van ACT i.v.m. vertrek van enkele ACT-experts

Acceptance and commitment therapy (ACT) is een relatief nieuwe therapievorm, die voortborduurt op de gedragstherapie en aan het eind van de 20ste eeuw werd ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes.

Doel
ACT heeft als doel het veranderen van de verhouding die iemand heeft met zijn negatieve of belemmerende gedachtenpatronen. Hierbij wordt beoogd de functie van deze gedachten te veranderen.

Voor wie?
Mensen die kampen met lang aanwezige klachten van angsten, depressieve klachten of psychotische stoornissen. Hier kunnen ook mensen onder vallen voor wie eerdere therapieën niet voldoende (blijvend) resultaat hebben kunnen geven.

Wat kunt u verwachten?
In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.
De behandeling vindt plaats aan de hand van zes kernprocessen: in de therapie ga je deze kernprocessen gezamenlijk onderzoeken en proberen aan te pakken.

  • Cognitieve defusie: het leren scheiden van cognities (kennis, ideeën of overtuigingen) en gedrag. Je kunt iets anders doen dan je gedachten je ingeven, wat je dus de keuzevrijheid geeft om het ‘advies’ dat je brein je geeft op te volgen, of niet.
  • Mindfulness: de vaardigheid om oordeel vrij in het hier-en-nu je ervaringen te observeren en te ondergaan, zonder actie te ondernemen om ervaringen te vermijden, te controleren of vast te houden.
  • Acceptatie: leren te stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken in het leven, waaronder ook menselijk leed.
  • Het jezelf leren zien in context (samenhang) met je omgeving. Je problemen zijn niet wie je bent.
  • Verhelderen van waarden: bepalen wat echt waardevol is in het leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit, creativiteit, etc.
  • De bereidheid om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden waaraan je jezelf verbonden hebt.

Effectiviteit
In de laatste jaren is uit empirisch onderzoek gebleken dat ACT een effectieve behandelmethode is voor diverse psychische en lichamelijke problemen. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat ACT effectief is.

Download als pdf