Beeldende therapie

Algemeen
Beeldende therapie is een vorm van vaktherapie. Het is een ervaringsgerichte behandelvorm voor mensen met psychische en/of psychosociale problemen. Binnen deze behandelvorm ligt de nadruk meer op doen en ervaren, dan op praten.

Materialen, zoals teken- en krijtsoorten, klei, speksteen, gips en verf worden methodisch ingezet binnen beeldende werkvormen & oefeningen. Binnen deze oefeningen doet u lichamelijke, zintuigelijke, emotionele, sociale en cognitieve ervaringen op. Dit geeft nieuwe inzichten, waarmee u kunt gaan experimenteren, met als doel: verandering, verwerking of acceptatie.

Doel
Het beeldend werk dient als communicatiemiddel, zodat u zich, bovenop het gebruik van woorden, ook kunt uiten via beeld(taal). Gedachtes, gevoelens en situaties komen in beeld naar voren, waarbij u uw binnenwereld op afstand kan zien. En op die manier verkent, herkent en erkent wat er intern bij u gebeurt.
Wat je in beeld laat zien, is vaak een weerspiegeling van wat er buiten de behandeling kan gebeuren. Het is dan ook belangrijk om te vertaalslag te maken naar het dagelijks leven.

Behandeldoelen kunnen zijn:

  • Leren waarnemen (lich., sensaties, zintuigelijke prikkels, emoties, gedachtes en gedrag)
  • Het kunnen reguleren van emoties, spanningen en impulsen
  • Emoties leren uiten
  • Trauma- en verliesverwerking
  • Positiever zelfbeeld ontwikkelen (minder zelfkritiek, meer compassie)
  • Aanleren van gezonde copingsstrategieën, zoals controle leren loslaten en leren spelen
  • Verbeteren van interactie met uzelf en anderen

Wat kunt u verwachten?
In het individuele indicatiegesprek krijgt u informatie over beeldende therapie en worden de doelen voor de therapie vastgesteld. De eerste therapiesessies zullen onder andere in het teken staan van het kennismaken met beeldende therapie. De therapie wordt over het algemeen individueel aangeboden met een frequentie van 1 keer per 1 à 2 weken. Iedere sessie duurt 60 minuten. Het is handig als u kleding aandoet, die vies mag worden. In beeldende therapie wordt gewerkt met zowel het proces (de weg ernaartoe) als het product (het eindresultaat), zowel individuele als werkvormen in tweetallen/groep. Voorbeelden van beeldend therapeutische oefeningen kunnen zijn: Masker binnen- & buitenkant, Landkaart van gevoel, Tekenbewegings-oefeningen, Toevalstechnieken, Beeldende levenslijn, voelvorm van klei, landjepik)

U hoeft geen ervaring te hebben met beeldend werken of creatief te zijn.

Bovenstaande tekst is gebaseerd op:  ACT & Creativiteit van Sissel Langeveld, 2023