Farmacotherapie

Binnen Pec ggz wordt gedacht en gehandeld vanuit een psychotherapeutische traditie. Medicijnen (psychofarmaca) kunnen deel uitmaken van een therapie, maar deze vormen nooit een behandeling die op zichzelf staat. Er wordt gestreefd naar een combinatie van ‘pillen en praten’. Het voorschrijven van medicijnen wordt ingebed in een therapeutisch proces. De psychiaters die werkzaam zijn binnen Pec ggz hanteren een aantal uitgangspunten: hoe minder pillen, hoe beter; soms zijn medicijnen nodig om een therapeutisch proces mogelijk te maken; zolang een patiënt in zorg is binnen onze instelling, wordt het medicatiebeleid bij voorkeur door Pec ggz (of in overleg) gedaan.
Soms kunnen medicijnen het (psycho-)therapeutische proces bevorderen, soms werken ze eerder remmend op het proces. De behandelrelatie tussen psychiater en patiënt is van groot belang.