Gezins- en relatietherapie

Algemeen
Gezinnen en echtparen kunnen vastlopen in hun bestaande patronen van communicatie en interactie. Er worden vaak voorspelbare manieren van communiceren gehanteerd, waardoor men steeds vastloopt in gesprekken. Soms spelen, soms onbewuste, emoties en/of zich niet begrepen voelen, hierbij een grote rol.

Doel
Deze vorm van therapie is erop gericht om problemen in de onderlinge communicatie tussen echtgenoten en/of gezinsleden te signaleren en mogelijk op te lossen.

Voor wie?
Voor gezinnen en/of echtparen die worstelen met de onderlinge communicatie, eventueel als gevolg van individuele psychische problemen van een gezinslid.

Wat kunt u verwachten?
In de gesprekken wordt gepoogd de vastgelopen communicatie- en interactiepatronen zichtbaar te krijgen en de betekenis hiervan te begrijpen. In de therapie kunnen de partners of gezinsleden zich bewust worden van de reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op anderen hebben. Er wordt gekeken naar wat iemands wensen zijn in plaats van naar onderlinge verwijten. Tevens wordt er gekeken naar verschil van mening in plaats van naar conflicten.

Download als pdf