Algemene informatie

Pec ggz is een kleinschalige, gespecialiseerde instelling in Eindhoven voor de behandeling van volwassenen (vanaf 18 jaar) met psychische problemen.

Behandelingen zijn kort (generalistische GGZ) als het kan en langer durend (specialistische GGZ) indien nodig. Bij Pec ggz wordt intensief samengewerkt binnen een multidisciplinair team met korte communicatielijnen. Het team bestaat uit gekwalificeerde professionals zoals psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, GZ-psychologen en vaktherapeuten.

Pec ggz is tevens een opleidingsinstelling waar GZ-psychologen en psychotherapeuten worden opgeleid. De therapeuten in opleiding worden uitvoerig gesuperviseerd en hebben reeds opleiding en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.

Het geven van supervisie, leertherapie en onderwijs is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een bijkomende centrale taakstelling (zie ook Pec ggz expertisecentrum).