Algemene informatie

Pec ggz is een kleinschalige instelling voor diagnostiek en (psychotherapeutische) behandeling voor mensen (vanaf 18 jaar) met complexe psychische klachten. Onze cliënten hebben vaak veel meegemaakt, meerdere psychologen bezocht, maar blijven vastlopen in patronen in relatie tot zichzelf, anderen en de maatschappij. Dit staat vaak los van opleidingsniveau, sociaal-maatschappelijke status of culturele achtergrond. Pec ggz staat voor contact van mens tot mens. We willen die plek zijn, waar u uw vader, moeder, dochter of zoon aan toevertrouwt.

Behandelingen zijn kort als het kan en langer durend indien nodig. Behandeling vindt vaak plaats in groepsverband. Bij Pec ggz wordt intensief samengewerkt binnen een multidisciplinair team met korte communicatielijnen. Het team bestaat uit gekwalificeerde professionals zoals psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, GZ-psychologen en vak-therapeuten.

Wij geloven dat een constructieve behandelrelatie de kern is van therapie voor psychische problemen. Waarbij de focus ligt op de persoon achter de klacht. Pec ggz wil die plek zijn, waar men zich begrepen weet, waar ‘ruimte’ en professie is om de vinger op de zere plek te leggen. Met als doel dat mensen meer regie en betekenis ervaren in het eigen leven en dat van anderen.

Pec ggz is tevens een opleidingsinstelling waar GZ-psychologen en psychotherapeuten worden opgeleid. De therapeuten in opleiding worden uitvoerig gesuperviseerd en hebben reeds opleiding en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.

Het geven van supervisie, leertherapie en onderwijs is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een bijkomende centrale taakstelling (zie ook Pec ggz expertisecentrum).