Kwaliteit

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige geestelijke gezondheidszorg binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te stellen. Deze regeling beoogt de beschikbaarheid van informatie voor de (potentiële) cliënt en de verwijzer te vergroten. In het kwaliteitsstatuut wordt u geïnformeerd over de wijze waarop de zorgverlening bij Pec ggz is georganiseerd. Zie hier het kwaliteitsstatuut.

Behandelrichtlijnen en zorgstandaarden Generalistische GGZ

De behandelaren van Pec ggz die werkzaam zijn binnen de generalistische GGZ maken in hun werk gebruik van een aantal zorgstandaarden, waarin de richtlijnen voor behandeling volgens ‘the state of the art’ worden beschreven. Voor meer informatie kunt u terecht op deze site: www.nedkad.nl
De zorgstandaard Angstklachten en Angststoornissen is te vinden op www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/angstklachten-en-angststoornissen
De zorgstandaard Depressieve stoornissen  is te vinden op www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/depressieve-stoornissen

Tevredenheid

De kwaliteit van de samenwerking tussen cliënt en behandelaar is bepalend voor de resultaten van een therapie. Hierbij is uw mening over onze werkwijze voor ons van groot belang. Daarom vragen wij uw medewerking bij het invullen van de tevredenheidsvragenlijst die u door een onafhankelijk onderzoeksbureau (Embloom) per email verstuurd worden, bij het afronden van de behandeling.  In de afgelopen 12 maanden krijgen wij gemiddeld het rapportcijfer 8.3 op de Consumer Quality Index (CQI). De resultaten uit het meest recente tevredenheidsonderzoek (over kalenderjaar 2023) kunt u hier inzien CQI- 2023 .  Zie ook Routine Outcome Measerument (ROM). .

We zijn tevreden met de hoge scores voor Bejegening en Bereikbaarheid. Een gedegen en persoonlijke benadering staat immers hoog in ons vaandel.

Tevens willen wij u verzoeken uw mening over de kwaliteit van zorg weer te geven op www.zorgkaartnederland.nl Dit kan andere cliënten helpen in hun zoektocht naar de juiste hulp.