Kwaliteit

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige geestelijke gezondheidszorg binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te stellen. Deze regeling beoogt de beschikbaarheid van informatie voor de (potentiële) cliënt en de verwijzer te vergroten. In het kwaliteitsstatuut wordt u geïnformeerd over de wijze waarop de zorgverlening bij Pec ggz is georganiseerd. Zie hier het kwaliteitsstatuut.

 

De kwaliteit van de samenwerking tussen cliënt en behandelaar is bepalend voor de resultaten van een therapie. Hierbij is uw mening over onze werkwijze voor ons van groot belang. Daarom vragen wij uw medewerking bij het invullen van de tevredenheidsvragenlijst die u door een onafhankelijk onderzoeksbureau (telepsy) per email verstuurd worden, bij het afronden van de behandeling.  In de afgelopen 6 maanden krijgen wij gemiddeld het rapportcijfer 7,8 op de Consumer Quality Index. Voor het meest recente tevredenheidsonderzoek: CQIPECGGZ2809201728032018. Zie ook Routine Outcome Measerument (ROM).