Routine Outcome Measerument (ROM)

Pec ggz biedt een ruim aanbod van therapeutische mogelijkheden. Wij betrachten hierin zorgvuldigheid en kwaliteit. Tussentijdse vragenlijsten geven ons informatie over de lopende behandeling. Deze vragenlijsten worden ‘ROM-lijsten’ genoemd, waarbij ROM staat voor ‘Routine Outcome Measurement’. Pec ggz kan met behulp van dit meetinstrument, samen met u beoordelen of de behandeling op het juiste spoor zit. De overheid en de zorgverzekeraars krijgen deze uitkomsten globaal en geanonimiseerd aangeleverd, zodat zij zich een beeld kunnen vormen van de kwaliteit en de zorgvuldigheid van de geleverde zorg.

De vragenlijsten kunnen online en thuis worden ingevuld en worden u gedurende de behandeling eens in de drie maanden door een onafhankelijk bureau (Embloom) toegestuurd.