Samenwerkingspartners

Pec ggz werkt in de regio samen met andere praktijken en instellingen. Hierdoor is intercollegiaal overleg mogelijk om eventuele verwijzingen te bespreken. (Zie daarvoor ook verwijzers).

Voor inhoudelijk overleg of een vooraanmelding kunt u als verwijzer bellen naar het telefonische verwijzers-spreekuur: 040-2431405 op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag tussen 12.30 en 13.00 uur. Daarnaast vindt er tweemaal per jaar middels een bijeenkomst gezamenlijk overleg plaats met onze samenwerkingspartners (o.a. Psychologenpraktijk Oog, het Catharina Ziekenhuis, Tu-psychologen, Apanta ggz) waarin het proces van onderlinge verwijzingen en de versoepeling van onderlinge samenwerking wordt besproken. Op die manier dragen we zorg aan een goede samenwerking met onze zorgpartners in de regio.