Samenwerkingspartners

Pec ggz werkt in de regio samen met andere praktijken en instellingen. Hierdoor is intercollegiaal overleg mogelijk om eventuele verwijzingen te bespreken. (Zie daarvoor ook verwijzers).