Visie en historie

Pec ggz is opgericht in 1990 als een samenwerkingsverband van BIG-geregistreerde psychotherapeuten, psychiaters, GZ- en eerstelijnspsychologen. In 2005 is dit uitgegroeid tot een erkende instelling voor tweedelijnszorg, later specialistische zorg, binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Visie 
Wij geloven dat een constructieve behandelrelatie de kern is van therapie voor psychische problemen. Waarbij de focus ligt op de persoon achter de klacht. Pec ggz wil die plek zijn, waar men zich begrepen weet, waar ‘ruimte’ en professie is om de vinger op de zere plek te leggen. Met als doel dat mensen meer regie en betekenis ervaren in het eigen leven en dat van anderen.

Missie
Pec ggz is een kleinschalige instelling voor diagnostiek en (psychotherapeutische) behandeling voor mensen met complexe psychische klachten. Onze cliënten hebben vaak veel meegemaakt, meerdere psychologen bezocht, maar blijven vastlopen in patronen in relatie tot zichzelf, anderen en de maatschappij. Dit staat vaak los van opleidingsniveau, sociaal-maatschappelijke status of culturele achtergrond. Pec ggz staat voor contact van mens tot mens. We willen die plek zijn, waar u uw vader, moeder, dochter of zoon aan toevertrouwt.

Strategie – hoe doen we het?
• Psychotherapeutisch kader: Dit betekent evidence based therapie (meestal) zonder vast protocol. Gericht op een persoonlijke hulpvraag en behandelrelatie. Om samen met de cliënt vanuit diens levensloop, de patronen in zelfbeeld, emoties en relaties te gaan begrijpen (betekenis verlenen) en veranderen. Zodat psychische klachten afnemen (NVP, z.d.).
• Geen classificaties: DSM-classificaties worden niet opgenomen in het behandelplan of gecommuniceerd met derden. Een diagnose is iets anders dan een (DSM) classificatie, maar is een beschrijving van de klachten en de persoonlijke ontstaansgeschiedenis met evt. uitleg van functionaliteit (beschermingsmechanismen), psychodynamiek, persoonsfactoren en sterktes en kwetsbaarheden in het persoonlijkheidsfunctioneren.
• De uitzondering is de regel: Keuzes voor of tijdens behandeling en de behandelduur worden zorgvuldig op de persoon afgewogen met oog voor de (intra)psychische dynamiek, levensfase en persoonlijke omstandigheden.
• Groepstherapie tenzij: Pec ggz gelooft in de kracht van groepen en interpersoonlijke interactie/verbinding als middel om te werken aan psychische klachten.
• Iedereen werkt mee aan wat er echt toe doet: alle medewerkers van Pec ggz zijn betrokken bij de kerntaak. De raad van bestuur is onderdeel van het behandelteam.
• Gelijke effort en hard werken: Therapie vraagt hard en goed samenwerken van zowel cliënt als therapeut. De cliënt schrijft een motivatiebrief bij aanmelding en is mede-verantwoordelijk voor de behandeldoelen.
• Teamwork: Bij Pec ggz wordt multidisciplinair gewerkt. Vaak worden behandelingen uitgevoerd door verschillende therapeuten en er is dagelijks intercollegiaal overleg.
• Innovatie: door aanbieden van (gesubsidieerde) medische vervolgopleiding, wetenschappelijk onderzoek en samenwerkingsverbanden/ kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen.

Kernwaarden – wat zijn onze grenzen?
• Kleinschalig (maximaal 25 medewerkers)
• Deskundig (wet BIG) – evidence based
• Gelijke toegang voor iedereen (enkel verzekerde zorg)
• Onafhankelijk