Visie en historie

Pec ggz is opgericht in 1990 als een samenwerkingsverband van BIG-geregistreerde psychotherapeuten, psychiaters, GZ- en eerstelijnspsychologen. In 2005 is dit uitgegroeid tot een erkende instelling voor tweedelijnszorg, later specialistische zorg, binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Pec ggz heeft de ambitie om een organisatie te realiseren met een inhoudelijk hoogwaardig zorgaanbod binnen een bewust kleinschalige en dynamische setting. Een gedegen, persoonlijke benadering staat hoog in het vaandel. Er wordt gestreefd naar een cultuur van respect en zorgvuldigheid, waarin het gesprek wordt aangegaan met de persoon achter de klachten.

Er zijn nauwe samenwerkingsverbanden met collega-instellingen in de regio voor overleg, kennisoverdracht en om eventuele doorverwijzingen soepel te laten verlopen.