Dossier

Van uw behandeling wordt een elektronisch dossier bijgehouden waarin alle belangrijke gegevens worden vastgelegd. Enkel bij de behandeling betrokken behandelaren mogen uw dossier inzien. Derden mogen uw dossier enkel inzien met uw schriftelijk toestemming. U kunt deze toestemming later ook weer intrekken. Ook na overlijden van een cliƫnt hebben derden geen recht op inzage.

U heeft recht op inzage in of een kopie van delen uit het dossier. In sommige gevallen vragen wij een vergoeding voor de kosten hiervan. Het dossier is eigendom van de praktijk.
U kunt het dossier dus niet meenemen. Na afloop van de therapie wordt het dossier volgens de wettelijke eisen gedurende 15 jaar bewaard waarna deze wordt vernietigd. Op uw verzoek kan het dossier echter eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet. Hiervoor dient u een schriftelijke en ondertekende aanvraag in, welke 15 jaar wordt bewaard. Mochten gegevens in het dossier onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten verbeteren, aanvullen of verwijderen.