Dossier

Van uw behandeling wordt een elektronisch dossier bijgehouden waarin alle belangrijke gegevens worden vastgelegd. Enkel bij de behandeling betrokken behandelaren mogen uw dossier inzien. Derden mogen uw dossier enkel inzien met uw schriftelijk toestemming. U kunt deze toestemming later ook weer intrekken. Ook na overlijden van een cliënt hebben derden geen recht op inzage.

U heeft recht op inzage in of een kopie van delen uit het dossier.  Het dossier is eigendom van de praktijk. Na afloop van de therapie wordt het dossier volgens de wettelijke eisen gedurende 20 jaar bewaard waarna deze wordt vernietigd. Op uw verzoek kan het dossier echter eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet. Hiervoor dient u een schriftelijke en ondertekende aanvraag in, welke 20 jaar wordt bewaard. Mochten gegevens in het dossier onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten verbeteren, aanvullen of verwijderen.