Klachten en suggesties

Bij een klacht of suggestie is ons advies om deze eerst met uw behandelaar of hoofdbehandelaar te bespreken. Deze zoekt dan in overleg met u naar een aanvaardbare oplossing. Indien dit niet tot een oplossing leidt, of u voelt zich niet vrij om de klacht met uw behandelaar te bespreken, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris. Hiervoor dient u schriftelijk uw klacht in bij Pec ggz t.a.v. de klachtenfunctionaris. Deze is een externe, onafhankelijke psychotherapeut die als bemiddelaar kan optreden.

Bij onvoldoende resultaat naar aanleiding van deze bemiddeling, kunt u uw klacht neerleggen bij een aantal externe instanties, zoals de klachtencommissies van beroepsverenigingen (NVVP, NIP, NVP) en de regionale vertegenwoordigers. Voor advies en informatie hierover kunt u terecht bij Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) www.zorgbelang-brabant.nl, telefoon: 0900-2437070 (€ 0,10 per minuut), e-mail: ikg@zorgbelang-brabant.nl