Klachten en suggesties

Wij willen onze behandeling zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over genomen beslissingen of de wijze waarop medewerkers met u omgaan. Klachten van cliƫnten en hun naasten behandelen wij serieus en respectvol. Het advies is om deze eerst met uw behandelaar en/of hoofdbehandelaar te bespreken. Deze zoekt dan in overleg met u naar een aanvaardbare oplossing. Indien dit niet tot een oplossing leidt, of u voelt zich niet vrij om de klacht met uw (hoofd)behandelaar te bespreken, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij het bestuur van Pec ggz, die onderzoekt de klacht, bemiddelt eventueel en neemt zo nodig maatregelen om de klacht op te lossen.

Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan is de volgende stap het indienen van een klacht bij de een externe klachtencommissie. Pec ggz is hiervoor aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Klik op deze link om contact op te nemen https://klachtenportaalzorg.nl indien u een klacht heeft.