Klachten en suggesties

Wij willen onze behandeling zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over genomen beslissingen of de wijze waarop medewerkers met u omgaan. Klachten van cliënten en hun naasten behandelen wij serieus en respectvol. Het advies is om deze eerst met uw behandelaar en/of Regiebehandelaar te bespreken. Deze zoekt dan in overleg met u naar een aanvaardbare oplossing. Indien dit niet tot een oplossing leidt, of u voelt zich niet vrij om de klacht met uw (Regie)behandelaar te bespreken, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij het bestuur van Pec ggz, die onderzoekt de klacht, bemiddelt eventueel en neemt zo nodig maatregelen om de klacht op te lossen.

Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan is de volgende stap* het indienen van een klacht bij de een externe klachtencommissie. Pec ggz is hiervoor aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Klik op deze link om contact op te nemen https://klachtenportaalzorg.nl indien u een klacht heeft.

*U kunt ten alle tijden direct contact opnemen met bovenstaande externe klachten commissie.

Naast de klachtenregeling kunt u als cliënt van Pec ggz ook ten alle tijden gebruik maken van een onafhankelijke klachtenbemiddelaar. Indien u daarvan gebruik zou willen maken kunt u contact opnemen via klachtenbemiddelaar@pecggz.nl

Hieronder kunt u enkele belangrijke documenten inkijken of downloaden aangaande de klachtenregeling via Klachtenportaal Zorg:
Flyer Spelregels Wkkgz Klachtenportaal Zorg Wkkgz
Geschillenreglement KPZ 2019
Klachtenreglement KPZ Wkkgz 2019
Alg Voorwaarden KPZ 2019