Kosten/vergoedingen

Behandeling bij Pec ggz wordt vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit het basispakket.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw behandeling door uw zorgverzekeraar is een verwijzing van een (huis)arts nodig.

De behandelingen bij het Pec ggz vallen binnen de basisverzekering en worden door alle zorgverzekeraars, volledig vergoed. Maar let op: de behandelingen tellen wel mee voor het eigen risico van uw zorgverzekering. Daarnaast zijn er enkele uitzonderingen. Voor sommige problemen is er geen vergoeding vanuit de basisverzekering, bijvoorbeeld wanneer er primair sprake is van een relatieprobleem of een
aanpassingsstoornis. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Pec ggz declareert de kosten van uw behandeling direct bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar verrekent met u het eigen risico.

Bij vragen over vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Wij denken ook graag met u mee. Indien u vragen aan ons heeft over uw zorgverzekering, kunt terecht bij mw. A. Schoone, Chef du Bureau.