Privacy

Pec ggz is gehouden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat er geen informatie over u wordt verstrekt aan derden, tenzij u hier schriftelijk toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor uw (huis)arts, verwijzer en familieleden. Bij declaratie bij uw zorgverzekeraar worden wel gegevens over uw diagnose en de behandelduur verstrekt.

Bij de aanmelding wordt schriftelijk toestemming gevraagd voor overleg met uw huisarts en eventueel met eerdere hulpverleners. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat kenbaar maken. Geeft uw toestemming, dan wordt de verwijzer na de intakefase (tijdens de behandeling) geĆÆnformeerd over de onderzoeksbevindingen (uw aanmeldklachten, diagnostische hypothese, DSM-classificatie) en over het behandelplan. Na afloop van de therapie wordt de verwijzer bericht over het beloop van de therapie en over de bereikte behandelresultaten. Tevens kunnen suggesties over preventie of eventuele terugvallen gedaan worden. Soms, indien gewenst of noodzakelijk, vindt er onderling overleg plaats gedurende het onderzoek en/of de behandeling.