Waarneming

Indien uw behandelaar afwezig is dan wordt deze tijdens kantooruren waargenomen door een collega. U kunt daartoe contact opnemen met het secretariaat (040-2463325 of info@pecggz.nl). Voor onze telefonische bereikbaarheid, zie contact en openingstijden. Buiten kantooruren is Pec ggz helaas niet bereikbaar. In geval van spoed kunt u zich melden bij uw huisarts of de huisartsenpost, die indien nodig een beroep kan doen op de regionale bereikbaarheidsdienst voor de GGZ.

Huisartsenposten: Regio Eindhoven, Helmond, Geldrop: 0900 – 8861
Regio ‘s-Hertogenbosch, Oss, Uden, Zaltbommel: 0900 – 8860
Voor meer informatie over de huisartsenposten in Oost-Brabant, zie ook http://huisartsenpostenoostbrabant.nl