Wachttijd

Helaas is er een wachttijd voor het eerste gesprek en soms ook voor een bepaalde behandeling. Pec ggz doet er alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken. Pec ggz hanteert geen verschil in wachttijden op basis van diagnoses of zorgverzekering.

Specialistische GGZ
De wachttijd voor de Specialistische GGZ bedraagt per 01 mei 2018 18-20 weken.*
De aanmeldingswachttijd is het aantal weken tussen het moment dat u zich aanmeldt en het moment waarop het eerste gesprek plaatsvindt. De behandelwachttijd voor de Specialistische GGZ is het aantal weken tussen het eerste gesprek en de start van de behandeling. Deze wachttijd varieert (per behandeling) en bedraagt per 01 mei 2018  8 weken, in de tussenliggende periode vindt de vervolg intake plaats. Zie ook intake Specialistische GGZ.

 

 

* Voor verzekerden die onder de koepel Multizorg vallen, (Zorg en Zekerheid, ONVZ, ENO en ASR) heeft Pec ggz een verkorte aanmeldingswachttijd van 6 – 8 weken.

 

 

Generalistische Basis GGZ
Per 01 mei 2018 bedraagt de aanmeldwachttijd voor de Generalistische Basis GGZ 4 weken en voor de behandelwachttijd 2 weken. Let op: met een verwijzing Basis GGZ heeft u recht op maximaal 10 gesprekken. Hierna zal de behandeling worden afgesloten. *

 

* Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Bijgewerkt op 09 mei 2018