Wachttijd

Helaas is er een wachttijd voor het eerste gesprek en soms ook voor een bepaalde behandeling. Pec ggz doet er alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken. Pec ggz hanteert geen verschil in wachttijden op basis van diagnoses of zorgverzekering.

Specialistische GGZ
De wachttijd voor de Specialistische GGZ bedraagt per 1 februari 2018 12-16 weken.*
De aanmeldingswachttijd is het aantal weken tussen het moment dat u zich aanmeldt en het moment waarop het eerste gesprek plaatsvindt. De behandelwachttijd voor de Specialistische GGZ is het aantal weken tussen het eerste gesprek en de start van de behandeling. Deze wachttijd varieert (per behandeling) en bedraagt per 1 februari 2018  doorgaans 4 weken, in de tussenliggende periode vindt de vervolg intake plaats. Zie ook intake Specialistische GGZ.

 

 

* Voor verzekerden die onder de koepel Multizorg vallen, (Zorg en Zekerheid, ONVZ, ENO en ASR) heeft Pec ggz een verkorte wachttijd van 6 – 8 weken.

 

 

Generalistische Basis GGZ
De wachttijd voor de Generalistische Basis GGZ betreft doorgaans 2 tot 4 weken voor het eerste gesprek, en daarna nog eens 2 weken voor de start van de behandeling. *

* Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Bijgewerkt op 9 mei 2017