Wachttijd

Helaas is er een wachttijd voor het eerste gesprek en soms ook voor een bepaalde behandeling. Pec ggz doet er alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken. Pec ggz hanteert helaas enig verschil in wachttijden op basis van diagnoses of zorgverzekering*.

Specialistische GGZ
De wachttijd voor de Specialistische GGZ bedraagt per 01 juli 2018 18-20 weken.*
De aanmeldingswachttijd is het aantal weken tussen het moment dat u zich aanmeldt en het moment waarop het eerste gesprek plaatsvindt. De behandelwachttijd voor de Specialistische GGZ is het aantal weken tussen het eerste gesprek en de start van de behandeling. Deze wachttijd varieert (per behandeling) en bedraagt per 01 juli 2018  8 weken, in de tussenliggende periode vindt de vervolg intake plaats. Zie ook intake Specialistische GGZ.

* Voor verzekerden die onder de koepel Multizorg vallen, (Zorg en Zekerheid, ONVZ, ENO en ASR) heeft Pec ggz een verkorte aanmeldingswachttijd van 6 – 8 weken.
**Voor Menzis verzekerden die nieuw aangemeld worden, heeft Pec ggz voor kalenderjaar 2018 helaas geen budgetruimte meer. U kunt contact opnemen met het zorgteam van uw Zorgverzekeraar

**Voor Zilverenkruis Achmea verzekerden die nieuw aangemeld worden, heeft Pec ggz voor kalenderjaar 2018 helaas geen budgetruimte meer. U kunt contact opnemen met het zorgteam van uw Zorgverzekeraar

 

Generalistische Basis GGZ
Per 01 juli 2018 bedraagt de aanmeldwachttijd voor de Generalistische Basis GGZ 4 weken en voor de behandelwachttijd 2 weken. Let op: met een verwijzing voor Generalistische Basis GGZ heeft u recht op maximaal 10 gesprekken. Bij de aanvang  van een Basis GGZ traject wordt zorgvuldig gescreend of het een passende verwijzing is. Dat wordt vooraf gedaan middels dossierscreening en/of tijdens het eerste gesprek. Indien ingeschat wordt dat een Specialistische GGZ beter passend is, en bijvoorbeeld meer recht doet aan de complexiteit van uw zorgvraag, dan wordt dat aan u teruggekoppeld.  Indien u wenst wordt u dan op de wachtlijst gezet voor Specialistische GGZ (zie hierboven voor de actuele wachttijden).

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Bijgewerkt op 02 juli 2018