E. Schifano

 

Mijn naam is Enza Schifano en ik ben geregistreerd GZ-psycholoog en Psychotherapeut bij Pec ggz.
Na mijn studie heb ik langdurig ervaring opgedaan in klinische settings waar ik voornamelijk groepstherapie deed (o.a. groepsdynamisch en DGT) en ik leg me momenteel meer toe op het individueel werken in een ambulante setting.
Ik heb in het bijzonder interesse in persoonlijkheidsstoornissen.

 

BIG-nummer Gezondheidszorgpsycholoog: 89059381925
BIG-nummer Psychotherapeut: 19059381916