M. Holtermans

Ik ben GZ-psycholoog (BIG) en volg tot 2024 de specialistische opleiding tot psychotherapeut.

In 2013 studeerde ik cum laude af in de klinische psychologie. Sindsdien ben ik werkzaam geweest als individueel- en groepsbehandelaar van volwassenen in de setting van een praktijk (in Specialistische en Basis GGZ) en van jongvolwassenen in de psychiatrie.

Tevens doceerde ik een aantal vakken in de bachelor en master van de opleiding psychologie in Tilburg, wat ik nu nog doe in de rol van gastdocent.

 

Ik werk zo min mogelijk vanuit het ziekte/stoornis-denken, maar probeer de sterke kanten van de persoonlijkheid in kaart te brengen en te gebruiken als leidraad in de behandeling. Ik werk o.a. klachtgericht en persoonsgericht (volgens de psychodynamische en cliƫntgerichte visie).

 

 

BIG registratienummer GZ-psycholoog: 39922403425