M. Davies

Mijn naam is Michelle Davies en ik ben binnen Pec GGZ werkzaam als  GZ psycholoog i.o. tot psychotherapeut.

Sinds 2008 ben ik actief in de geestelijke gezondheidszorg waar ik lange tijd heb gewerkt in een grotere GGZ instelling.

Daar heb ik met verschillende doelgroepen gewerkt en zowel ervaring opgedaan met jongeren als volwassenen.

Ook heb ik er veel affiniteit ontwikkeld voor groepstherapeutisch werken.

 

Mijn doel is om samen met de cliënt te kijken naar de meest passende behandeling en hierin staan afstemming, verbinding

en waar passend ook samenwerking met het systeem centraal. Ik werk zowel graag individueel als in groepsverband en dit kan klachtgerichte behandeling of meer inzichtgevende therapie zijn.