S. Boes

Mijn naam is Sander Boes. Ik ben sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

Als sociaal psychiatrisch verpleegkundige kijk ik naar het ‘totaal plaatje’. Dat wil zeggen: de psychosociale (hoe functioneert iemand in zijn directe omgeving) en intra- psychische (wat gebeurt er van binnen) context. Ik bied ondersteunende en begeleidende contacten, gericht op het vergroten van draagkracht, alsook begeleiding met een meer op verandering gerichte inhoud.

Ik heb me de laatste 10 jaar meer gespecialiseerd in het uitvoeren van verschillende gedragstherapieën bij cliënten met zogenaamde persoonlijkheidsproblematiek. Door middel van onder andere de VERS training (Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis) en dialectische gedragstherapie, wordt er gewerkt aan het vergroten van vaardigheden om beter met emotionele ontregelingen om te kunnen gaan. De laatste jaren heb ik me met name tevens gespecialiseerd in Acceptance & Commitment Therapy (ACT).