Indicaties

Hieronder volgt een overzicht van problematiek die zou kunnen leiden tot een verwijsindicatie of een contra-indicatie. Lees hier hoe uw cliƫnt zich kan aanmelden.

Verwijsindicaties

Diagnostiek en/of behandeling voor:

 • (vermoeden van) persoonlijkheidsproblematiek
 • (chronische) stemmingsproblemen
 • (chronische) angst, dwang
 • (complex) trauma
 • identiteitsproblemen
 • dissociatieve stoornissen
 • gemotiveerd de achtergrond van de klachten te begrijpen om van daaruit tot duurzame verandering te komen

Contra-indicaties

 • op de voorgrond staande ernstige verslaving
 • op de voorgrond staande ernstige eetstoornis
 • autisme spectrum stoornis
 • acute crisissituatie
 • 24-uurs zorg nodig