Wat biedt Pec ggz?

Pec ggz is een instelling voor diagnostiek en behandeling binnen de GGZ, gevestigd in Eindhoven. In de loop der jaren heeft zij een specialistisch aanbod ontwikkeld voor complexe psychische en psychiatrische problematiek. Dit wordt gedragen door een hecht team van therapeuten en psychiaters. In beginsel biedt Pec ggz behandelingen in groepsvorm mits anders is geïndiceerd.  Naast (groeps-)psychotherapie biedt Pec ggz cognitieve gedragstherapie, vaardigheidstrainingen, medicamenteuze behandeling, protocollaire behandelingen en steunende gesprekken. Vaak hebben cliënten die worden aangemeld eerder psychische hulp gehad, maar met tijdelijk of onvoldoende resultaat en is er sprake van (een vermoeden van) persoonlijkheidsproblematiek. Kijk hier voor het brede behandelaanbod. Klik hier voor verwijsindicaties.