Werkwijze na aanmelding

Na aanmelding volgt er een spreekuur door één van onze behandelaren. Indien wenselijk kan een behandelaar contact met u opnemen voor aanvullende informatie. Na een positieve screening ontvangt uw cliënt een uitnodiging voor de intake. De intaker onderzoekt met de cliënt of en zo ja, welke behandelingen van Pec ggz het meest geschikt zijn. Op grond van de gegevens uit een of twee gesprekken, een eventueel psychologisch testonderzoek of een psychiatrisch consult, geven wij de cliënt een advies voor behandeling en soms een advies voor een externe verwijzing. U wordt als verwijzer geïnformeerd over de diagnose, het advies en het behandelplan en tevens over de afsluiting en resultaten van de behandeling, mits de cliënt hiervoor toestemming verleent.