Hoe wordt u geholpen?

Pec ggz werkt kleinschalig met een hecht, gekwalificeerd, multidisciplinair team. Er wordt gestreefd naar een persoonlijke benadering en zoveel mogelijk contact met één vaste behandelaar. Na een intake/psychologisch onderzoek, wordt in samenspraak met u een behandelvorm gekozen. Bij Pec ggz maakt groepstherapie meestal een belangrijk onderdeel uit van uw behandeling. Pec ggz heeft een breed behandelaanbod zodat een passend behandeltraject op maat kan worden geboden. Klik hier om het behandelaanbod te bekijken.

Er vinden regelmatig evaluatiemomenten plaats zodat behandeling zo nodig tijdig kan worden bijgestuurd. Tevens kan uw directe omgeving (partner, gezinsleden, andere behandelaars) worden betrokken bij de behandeling als u en uw behandelaar dat wenselijk vinden.