Aanmelden

Om aan te melden vult u het digitale inschrijfformulier in. Klik hier om direct aan te melden.

Verder heeft u altijd een verwijzing nodig van of via uw (huis)arts en vragen wij om in een motivatiebrief aan te geven waarvoor u hulp zoekt en waarom u denkt dat behandeling bij Pec ggz aangewezen is. U kunt uw motivatiebrief uploaden bij het inschrijfformulier of apart naar het secretariaat versturen (info@pecggz.nl).

Belangrijk: Pas na ontvangst van het inschrijfformulier, de eigen motivatie “reden van aanmelding” en de verwijsbrief wordt uw aanmelding in behandeling genomen.

Algemene voorwaarden voor aanmelding bij Pec ggz:
* Ik ben op de hoogte van de werkwijze binnen Pec ggz
* Ik ben op de hoogte van het bestaan en de inhoud van de klachtenprocedure.
* Ik ben op de hoogte van het privacyreglement, volgens de wet AVG.
* Ik ben op de hoogte van de kosten die verbonden zijn aan het niet of niet binnen 24 uur afzeggen van een afspraak.