Het eerste gesprek

Na de aanmelding wordt u uitgenodigd bij één van de spreekuurhouders. Dit is een psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut of een GZ-psycholoog. Tijdens dit gesprek wordt ingegaan op uw klachten, uw visie op de problemen, uw verwachtingen van behandeling en of uw hulpvraag aansluit bij het aanbod van Pec ggz. Tevens wordt een inschatting gemaakt of uw klachten binnen de generalistische of specialistische GGZ behandeld kunnen worden en welke therapeut het beste bij u past. Indien tijdens het gesprek blijkt dat Pec ggz niet de aangewezen plek voor u is, bespreken we met u waarom en wat alternatieven kunnen zijn.